Mesleki Arama Motoru


Seçilmiş Sitelerde Arama


(100'e yakın site ve blogda arama yapar)

20 Ocak 2009 Salı

2009 ÖSS Soruları / 2010 ÖSS Soruları

2009 ÖSS Soruları/ 2010 ÖSS Soruları
Zamanı geldiğinde Sorular adresinde 2009 ÖSS Soruları ve Cevapları yerleştirilecek ama şimdiden gelin 2009 ÖSS Soruları ve 2010 ÖSS Sorularına ve bunlarla ilgili tartışmalara göz atalım.

YÖK ve ÖSYM tarafından yapılacağı açıklanan İngiliz Modeline benzer değişikliklerin uygulaması 2010 yılına sarktı. Artık 2010 yılındaki sorularda köklü değişiklik bekleyebiliriz. Uzaktan Eğitim olarak 2009 ÖSS sınavına girecek adaylara tavsiyemiz, hiç birşeyi kafaya takmadan eski sisteme göre hazırlanmaları ve istedikleri programa girmeye çalışmaları. Ancak 2009 yılında istedikleri yeri tutturamazlarsa 2010 yılında büyük sorunlar yaşayabileceklerini söyleyelim. 2010'da köklü değişikliklere göre sınava girmek zorundalar. Sadece çoktan seçmeli değil açık uçlu yazılı sınavlara da hazırlıklı olmalılar.

2009 ÖSS Soruları / 2010 ÖSS Soruları
Uzaktan Eğitim'de daha önceki Eğitimde İngiliz Modeli yazımızda belirtildiği üzere ÖSYM ve YÖK, köklü değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. Bu değişiklikleri zaman zaman belirttiğimiz üzere Uzaktan Eğitim olarak olumlu buluyoruz. Uzun yıllardır İngiliz modelinin uygulandığı ülkelerde bulunmamız itibariyle de zaman zaman bu konuda yazılarla katkı sağlamaya çalışıyoruz.

2010 ÖSS Soruları ve İngiliz Modeli
Anlaşılan, zaman azlığı nedeniyle mevcut öğrencilerin fazla karmaşa yaşamaması için büyük değişiklikler 2010'a saklanıyor. Büyük ihtimal 2009 yılı içinde 2010'daki radikal değişikliklerin içeriği büyük ölçüde belli olacak. Aklın yolu birdir prensibinden hareket ettiğimizde artık Türkiye'de Yüksek Öğretimin İngiltere ve diğer gelişmiş ülkelerdeki sisteme daha çok benzemeye başlayacağını söylersek kehanet olmaz. Değerli YÖK Başkanının vizyonunu da basından takip ettiğimiz kadarıyla bunu çıkarmak mümkün.

YÖK'ün ve ÖSYM'nin her ne kadar zaman zaman kafaları karıştıran açıklamaları olsa da zamanla sistemin oturacağını düşünmekteyiz. Özellikle katsayı konusunda YÖK ve ÖSYM'nin kafaları net değil sanırız. Bu konuda şunu hatırlatmakta yarar var. YÖK ve ÖSYM eğer İngiliz Modelindeki IGCSE O Level ve A Level diye nitelenen sınav sistemini esas alıyorsa kesinlikle katsayı olayını unutması gerekiyor. İnsanların önüne katsayı gibi bir engel hiç bir şekilde konulmamalı. İngilizlerin A Level ve O Level Sisteminde bilindiği gibi zaten üniversiteye girişten çok önce adaylar lisedeki eğitim sırasında ta O Level'dan başlayarak alan seçmeye başlıyorlar. O Level sınavları daha lise 1-2 lerde başlıyor. Örneğin O level sırasında biyoloji ile başlamayan adayın A Level için biyoloji sınavını vermesi çok zor. Yine de adayların hiçbirisine sen bu sınava giremezsin diye bir dayatma yok. Hatta IGCSE O Level ve A Level için okul okuma şartı bile yok. Bu sınavlara birisi evde bile hazırlanabilir. Evde A level sınavlarına hazırlanıp başarılı olduktan sonra mühendis ve doktor olanları biliyoruz. Bu çok önemli.

Diğer yandan alan derslerinin seçiminde bazen veli ve öğrenciler hata yapabiliyor. Örneğin üniversitede Ekonomi, Bilişim Teknolojileri gibi dalları okumaya karar veren bir kişi, O Level için Sosyal Bilimlere ya da Bilişim Teknolojilerine ağırlık verirken kimya ve biyoloji gibi dersleri almayabiliyor. Örneğin Matematik ve Fizik yanında Bilgisayar konusunda alınan 3 A level sınav ile öğrenci Bilişim Teknolojileri (Information Technology) programına rahatlıkla gidebilirken, yine Matematik, Fizik ve İşletme (Businesss Studies) ile London School of Economics'e kaydolabilirken diyelim ki öğrenci sonradan Mühendislik istiyor. Yani alan değiştirmeye karar veriyor. A Level sisteminde sorun değil. Eğer Kimya veya biyoloji konusunda kurslar alıp veya kendisi çalışıp girdiği A level sınavından başarılı olursa mühendislik programlarına kabul alabiliyor. Yani sistem kendi içinde esneklikliğe sahip.

2010 ÖSS Sınavında Ucu Açık Sorular
Uzaktan Eğitim'de zaman zaman dile getirdiğimiz bir husus var. Çoktan seçmeli sınavlarla öğrencinin üst Bloom seviyedeki bilgisini ölçmeniz mümkün değildir diye bahsediyoruz. YÖK ve ÖSYM, yaptığı açıklamalarda 2010 yılında ucu açık sorulara yer vereceğini açıkladı. Bu konuda kendilerini tamamen destekliyoruz. Yalnız ilk yıl kendilerinin de yaşayarak görecekleri zorlukları şimdiden düşünüyorlardır sanırız. Ucu açık soruları değerlendirebilecek yetkinlikte yeterince bir eğitimci ordusu mevcut mu acaba? Ya da bunun için çalışmalar yürütülüyor mu? Bilindiği gibi ucu açık soruları bilgisayar yardımıyla değerlendiremezsiniz. Bu soruların değerlendirmesinin nesnelliği için aynen İngilizlerin yaptığı gibi önceden belirlenmiş, öğrenci ve velilere yayımlanmış nesnel değerlendirme kriterlerinin bir an önce oluşturulması gerekiyor. Yoksa ayrı bir kaos ve tartışma konusu olabilir bu.

Yeni Sistemde Üniversiteye Giriş
Türkiye'de Üniversitelerin özerkliği gibi bir kavram bize yabancı olduğundan ÖSYM, üniversiteye yerleştirileceklerin belirlenmesinde en büyük patron. Halbuki İngilizlerin Modelinde ve hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerde üniversiteye giriş çok daha esnek ve bu karar üniversitelere bırakılmış. Türkiye'de kuşkusuz bunun suistimal edileceği düşünülebilir. Bunu önlemek için devlet üniversitelerinde ilgili kriterler konulup denetlemeye ağırlık verilebilir. Zaten vakıf üniversiteleri nispeten bu seçimleri kendileri yapabiliyor.

2009 ÖSS Soruları ve Kapsamları
ÖSYM tarafından yayımlanan şekliyle 2009 ÖSS Soruları aşağıda verilmektedir.


Test

Testin kapsamı

Soru Sayısı Bakımından Yaklaşık Payı (%)

Tür

Türkçe’yi kullanma gücü ile ilgili sorular………………… (100)

Sos-1

Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular

Tarih Soruları………………………………………… (43)

Coğrafya Soruları …………………………………… (34)

Felsefe Soruları ……………………………………. (23)

Mat-1

Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular…………… (100)

Fen-1

Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular

Fizik Soruları ……………………………………………………… (33,3)

Kimya Soruları …………………………………………………. (33,3)

Biyoloji Soruları ………………………………………………… (33,3)

Ed-Sos

Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım………………………….. (67)

Coğrafya* …………………………………………..…….. (33)

Sos-2

Tarih (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dahil) …………………… (44)

Coğrafya Soruları …………………………………………………….. (17)

Psikoloji Soruları ……………………………………………………… (13)

Sosyoloji Soruları …………………………………………………….. (13)

Mantık Soruları ……………………………………………………….. (13)

Mat-2

Matematik…………………………………………………… (60)

Geometri…………………………………………………….. (30)

Analitik Geometri…………………………………………… (10)

Fen-2

Fizik Soruları …………………………………………………………. (33,3)

Kimya Soruları ……………………………………………………….. (33,3)

Biyoloji Soruları ………………………………………………………. (33,3)

*Edebiyat-Sosyal Bilimler Testindeki Coğrafya soruları, Türkçe-Matematik alanında okutulan Coğrafya dersinin konularıyla sınırlı olacaktır.


2010 ÖSS Soruları ve Kapsamları
2010 yılında yapılacak ÖSS Sınavları şöyle düşünülüyor. Öncelikle ÖSS iki aşamalı olacak. İlk sınav büyük ihtimal şimdikine benzer şekilde çoktan seçmeli olacak. İkinci sınav ise İngiliz Modelindeki gibi Fizik, Matematik, Biyoloji, Kimya, Edebiyat vs gibi alanlardan olabilir. İngiliz modelinde bu alanlar Ekonomi, Bilgisayar, İşletme vs çok çeşitlenmiş durumda. Ayrıntılar şu anda belli değil.

2009 ÖSS Soruları Konusunda ÖSYM ve YÖK Tarafından Yapılan Açıklamalar
2009 öss soru dağılımında değişiklik olunca herkesi bir telaş sardı. Soru dağılışlarını değiştiren ancak sorularda ne gibi değişiklik yapıldığını açıklamayan YÖK Başkanı sorulara cevap verdi. Kısaca sorular 2010 Öss’de değişimiş olacak şimdilik zaman darlığından dolayı çok büyük değişmeler olmadığını açıkladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSS ile ilgili olarak bu yıl ”zaman darlığından” dolayı büyük bir değişiklik yapılmayacağını belirterek, ”Ama ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Bu değişiklikler için bir komisyon çalışıyor, henüz çalışmalarını tamamlamadı”dedi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan da 2009-ÖSS’de yöneltilecek soruların yenilenen lise müfredatı göz önünde bulundurularak hazırlanacağı belirterek, ”Biz bu sene soruları hazırlarken şu anda son sınıfta olanların son 3 yılda okudukları derslere göre soruları hazırlıyoruz. Örneğin 2 yıl önce mezun olan bir aday okumadığı bir dersten sorularla karşılaşabilir” diye konuştu.

YÖK Başkanı Özcan ve ÖSYM Başkanı Yarımağan, 2009-ÖSS’ye ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

2009-ÖSS’de adayları ne gibi değişikliklerin beklediği sorusuna Özcan, ”ÖSS ile ilgili bu sene maalesef vakit darlığından dolayı çok ciddi, büyük bir değişiklik yapamayacağız ama ufak değişiklikler yapabiliriz” yanıtını verdi.

Bu değişikliklerin neler olacağı sorusu üzerine Özcan, ”Onu şimdi söylemek istemiyorum. Bu değişiklikler için bir komisyon çalışıyor. Komisyonun çalışmaları, hazırlıkları henüz tamamlanmadı” dedi.

”Bu değişikliklerden biri katsayı mı?” sorusu üzerine Özcan, şöyle konuştu:

”Öyle değil. Bütün alternatifleri önümüze getirecekler. Biz onlardan çok geniş kapsamlı bir çalışma istedik. Sadece alan, ağırlıklar değil, başka türden yapılabilecek iyileştirmeler varsa onları da Genel Kurul’un dikkatine sunmalarını istiyoruz. Genel Kurul’un da onlardan en iyisini seçmesini bekliyoruz. Henüz sunmadılar. Ama sonuna doğru geldiler.”

Yapılacak değişikliklerin adaylara ne zaman duyurulacağı yönündeki soruya Özcan, ”Çok önemli şeyler değişmeyeceği için son dakikaya kadar bekleyebilirsiniz. Bu sene ÖSS’de ciddi bir şeyler beklememek lazım, zamanın azalması yüzünden. Ama ciddi değişiklikler yapacaksanız onu 1 yıl önceden duyurmak lazım. Köklü değişiklikler olursa ancak 2010 yılında olur. 2009′da ufak tefek değişiklikler olabilir” karşılığını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının lise müfredatını değiştirdiğine işaret eden Özcan, ÖSS’de soruların yeni müfredat doğrultusunda hazırlanacağını kaydetti.

ÖSS’de yapılacak değişikliklerle ilgili çalışan komisyonda Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de bulunduğunu belirten Özcan, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile de görüşeceğini ifade etti.

2009-ÖSS 14 HAZİRAN’DA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Yarımağan, 2009-ÖSS’nin 14 Haziranda yapılmasının planlandığını, başvuruların da Şubat ayının ortalarında başlayacağını kaydetti.

Lise müfredatındaki değişikliklerin 2009-ÖSS’de sorulara nasıl yansıyacağının sorulması üzerine Yarımağan, sınavda testlerin kapsamına ilişkin daha önce açıklama yaptıklarını anımsattı.

Yarımağan, şöyle konuştu:

”Bizim ÖSYM olarak ana ilkemiz şu: Biz bu yıl soruları hazırlarken, bu yıl mezun olanları öncelikle dikkate alıyoruz. Bu adayların okudukları derslerle ilgili bilgileri Milli Eğitim Bakanlığından aldık. Bütün kitapları, programları aldık. Soruları buna göre hazırlıyoruz. Ama ufak tefek şeyler dışında çok köklü değişikler yok.

Özetle, biz bu sene soruları hazırlarken şu anda son sınıfta olanların bu yıl, geçen yıl, 2 yıl önce, son 3 yılda okudukları derslere göre soruları hazırlıyoruz. Yani hep son sınıflara göre hazırlanır. Müfredatta değişiklik olursa örneğin 2 yıl önce mezun olan bir aday okumadığı bir dersten sorularla karşılaşabilir. Çünkü bu sene son sınıfta olanlar okumuşlardır onu. Yani ders düzeyinde olmasa bile konu düzeyinde değişiklikler olabilir.”

”ESKİ ADAYLAR BİRAZ DEZAVANTAJLI”

”Bu durumda eski adaylar dezavantajlı durumdalar mı?” sorusuna Yarımağan, ”Biraz dezavantajlı olabilirler” dedi.

Psikoloji sorularına ilişkin eleştirilerde bulunulduğunu söyleyen Yarımağan, bu soruların ”Sosyal-2” testine dahil edildiğini anımsattı. Yarımağan, şunları kaydetti:

”Psikoloji ile ilgili sorun üniversitelerden kaynaklanıyor. Psikoloji bir sosyal bilimdir. Dolayısıyla sosyal bilimlerden gelen öğrencileri almaları lazım. Üniversiteler diyorlar ki (Türkçe-Matematik’ten gelen öğrenciler daha iyi öğrenci, onları alalım). Bu nedenle puan türünü eşit ağırlıklı yaptılar. Ama bu puan türü (Türkçe-Matematik) alanının puan türü olduğu için bu alandaki öğrenciler psikoloji okumadan geliyorlar. Hep eleştiriyorlar (Psikoloji bölümüne gelecek öğrencilere psikoloji sorusu sorulmuyor) diye. Sorulmuyor çünkü bu bölüme eşit ağırlıklı puanla almak istiyorlar, bu puan türü de Türkçe-Matematikçilerin puanı.”

Yarımağan, ”Analitik Geometri”nin fen bilimleri alanında zorunlu ders haline getirildiğini, bu nedenle 2009-ÖSS’de bu dersten ”Sayısal-2” alanında sorular yöneltileceğini söyledi.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

http://www.yerbilimleri.comBugün yapılan 2008 SBS 6. Sınıflar Soru ve Cevaplarını Yukarıdan indirebilirsiniz.
Lütfen aşağıdaki anketi sedece bugün 2008 SBS Sınavına giren 6. sınıflar doldursun.