Mesleki Arama Motoru


Seçilmiş Sitelerde Arama


(100'e yakın site ve blogda arama yapar)

2 Temmuz 2008 Çarşamba

İdeolojik ÖSS Soruları

ÖSYM tarafından hazırlanan bazı sorular İdeolojik ÖSS Soruları olarak nitelendirildi. Basında yer alan ifadelerde İdeolojik olduğu ifade edilen bazı ÖSS Soruları örnek olarak veridli.

Siyasi Gündeme Uygun ÖSS Soruları
Liselerin 2004’te yapılan müfredat değişikliği nedeniyle bu yıl sınırlı sayıda mezun vermesi sonucu ortaya çıkan ve ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan tarafından da desteklenen “Katılım az olacak, 2008’de sınava girenler daha şanslı” efsanesin etkisiyle, okuduğu bölümden memnun olmayan öğrencilerin bile girdiği sınavın soruları bu yılın siyasi gündemiyle de uyumluydu.

“Türklerin uzun süre direndikten sonra topluca İslamiyet’i kabulü” ile ilgili sorunun şıkları arasına “İslamiyet’in kılıç zoruyla kabul ettirilmek istenmesini” koyan Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi, konjonktüre uygun hayli politik sorulara yer verdi.

Atatürk ilkeleriyle ilgili sorulardan birinde Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının “Toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de reddettiği” vurgulanırken, bir diğer soruda ise devletçilik ilkesinin “Mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılmasına karşı” olduğu belirtildi.

Atatürk’ün “Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha haklı ve tabii bir hareket olamaz” görüşlerinin bir soru içine serpiştirildiği sınavda Nazım Hikmet’in yurtdışında yaşamak zorunda kaldığı hatırlatıldı ve Reşat Nuri Güntekin’in şeriat-irtica konulu Yeşil Gece romanı da edebiyat sorularından birinin şıkkında yer aldı.


İDEOLOJİK ÖSS SORULARI MI YOKSA ÖSYM MEMLEKET MESELELERİNE DUYARLI MI?
Aşağıda İdeolojik olarak nitelendirilen ÖSS Sorularından örnekler yer alıyor.

Duyguları, düşünceleri görünür kılan güç, dünya ile uzlaşamama haliymiş; bunu iyice kavradım. Frida Kahlo’nun bedensel acıları olmasa, Salieri, Mozart’ı kıskanmasa, Dali kendine sevdalanmasa, Nazım yabancı bir ülkede yaşamak zorunda kalmasaydı ——?
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) yazınsal ve kültürel tarihe bu ölçüde katkıda bulunabilirler miydi

B) bugün yaptıklarıyla hala adlarından söz ettirebilirler miydi

C) onlar yaşamla uyum içinde olsaydı bugün sanatta gelinen noktaya ulaşabilir miydi

D) acaba onların yapıtları olan o resimler, o şiirler, o senfoniler yaratılabilir miydi

E) o yapıtların günümüz insanını daha iyi yaşama koşullarına ulaştırdığı söylenebilir miydi
Türkler uzun süre direndikten sonra, ancak X. yüzyılda topluca İslamiyet’e girmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu direnmeyi doğuran nedenler arasında sayılamaz?
A) Din değiştirmenin toplumsal değişikliği de beraberinde getirmesi

B) Müslüman olmayanlardan haraç ve cizye vergisinin alınması

C) İslamiyet’in kılıç zoruyla kabul ettirilmek istenmesi

D) Emevilerin güttüğü Arap milliyetçiliği

E) Bağımsızlığı kaybetme korkusu
Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de reddeder.
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir?
A) Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının

B) Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın

C) Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngörüldüğünün

D) Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimlerine saygılı olmanın

E) Bir milletin mutluluğunun diğer milletlerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın
Devletçilik ilkesi, mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılmasına karşıdır.
Bu durumun,
I. halkçılık,

II. laiklik,

III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III

D) I ve II
E) II ve III
Atatürk, “Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha haklı ve tabii bir hareket olamaz.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözü,
I. bölgesel ittifakları destekleme,

II. ülke bütünlüğünü koruma,

III. bağımsızlığı ilke edinme
durumlarının hangilerinden ödün verilmemesi gerektiğini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III

D) I ve II
E) II ve III
—- önemli yapıtlarından biri olan Kuyucaklı Yusuf ile Reşat Nuri’nin —- adlı yapıtı Türk edebiyatında kasaba gerçeklerini yansıtan romanlardandır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sabahattin Ali’nin - Yeşil Gece

B) Orhan Kemal’in - Çalıkuşu

C) Aziz Nesin’in - Dudaktan Kalbe

D) Rıfat Ilgaz’ın - Acımak

E) Kemal Tahir’in - Kavak Yelleri


Taraf Gazetesi/ALAZ KUSEYRİ

Hiç yorum yok:Bugün yapılan 2008 SBS 6. Sınıflar Soru ve Cevaplarını Yukarıdan indirebilirsiniz.
Lütfen aşağıdaki anketi sedece bugün 2008 SBS Sınavına giren 6. sınıflar doldursun.