Mesleki Arama Motoru


Seçilmiş Sitelerde Arama


(100'e yakın site ve blogda arama yapar)

2 Temmuz 2008 Çarşamba

OKS Tercih Kılavuzu

MEB tarafından bu yıl sonuncusu yapılan OKS sınavına ait OKS Tercih Kılavuzu yayımlandı. OKS Tercih Kılavuzuna buradan erişebilirsiniz. Bilindiği gibi OKS yerine artık SBS geldi. Bu yıl yapılan SBS sınavını ve SBS Sorularına ilgili bağlantılardan erişebilirsiniz.

OKS Tercih Kılavuzunu indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız
2008 OKS Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu

Adaylar, 8 Haziranda gerçekleştirilen Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (OKS) sonuçları açıklandıktan sonra, kılavuzda yer alan kurallara göre okul tercihi yapabilecek. Sınav sonuçları, 11 Temmuzda açıklanacak.

Fen liselerini tercih edebilmek için Matematik-Fen, diğer okulları tercih edebilmek için Türkçe-Matematik puan türünden en az 160 puan almak gerekiyor.

Tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığının http://oges.meb.gov.tr veya http://www.meb.gov.tr adresli internet sitesinden yapılabilecek.

Tercihler, veliler tarafından bireysel ya da ilgili okul müdürlükleri aracılığıyla 11-18 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

Sınav sonucuna göre adaylar için iki kez yerleştirme ve bir kez de tercihte yükselme işlemi yapılacak.

Adaylar bir defa olmak kaydıyla 20 tercihte bulunacak. İkinci kez tercih işlemi yapılmayacak. İkinci yerleştirme ve tercihte yükselme işlemlerinde de aynı tercihler geçerli olacak.


-YERLEŞTİRME TAKVİMİ-

Birinci yerleştirme sonucu 25 Temmuzda açıklanacak.

Birinci yerleştirme sonucuna göre herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen aday, sonuç belgesini mezun olduğu okul müdürlüğünden alacak. Aday, kazandığı okula 28 Temmuz-4 Ağustos arasında kesin kaydını yaptırabilecek. Kesin kayıtlardan sonra boş kalan okul kontenjanları ise 5 Ağustos 2008'de ilan edilecek.

Kesin kayıtlardan sonra boş kalan okul kontenjanlarını doldurmak için ikinci yerleştirme işlemi yapılacak.

İkinci yerleştirmeye, kesin kayıt hakkı kazanıp halen kayıtlı olanlar ya da kaydını yaptırmamış olanlar, kesin kayıt yaptırdığı halde kaydını geri alanlar veya birinci yerleştirme sonunda herhangi bir okula yerleşemeyen ancak OKS-TM veya OKS-MF puan türlerinden herhangi birinden 160 ve üzeri puan alan adaylar katılabilecek.

İkinci yerleştirmeye başvuran adaylar, birinci yerleştirme sonucuna göre herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşmiş ve kayıt yaptırmış olsa bile bu okullardan kayıtları otomatik olarak silinecek. Aday, birinci yerleştirme işleminden doğan tüm haklarını kaybetmiş olacak.

İkinci yerleştirmeye katılmak isteyen adaylar, 6-10 Ağustos arasında başvuru işlemlerini yaptırdığı okul müdürlüğüne ikinci yerleştirme tercih talep dilekçesini doldurarak müracaat edecek. Sonuçlar 15 Ağustos 2008'de ilan edilecek. İkinci yerleştirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan adaylar 16-22 Ağustos arasında kesin kayıt yaptırabilecek. 23 Ağustosta ise ikinci yerleştirme sonucuna göre boş kalan kontenjanlar ilan edilecek.

-TERCİHTE YÜKSELME-

Tercihte yükselme işlemi, kontenjan boşluklarını doldurmak için sadece adayın tercihinde yükselme veya yerinde kalmaya yönelik uygulanacak.

Tercihte yükselme talepleri 24-25 Ağustos arasında adayın başvurduğu okul müdürlüğüne yapılacak.

Tercihte yükselme sonrası aynı okula yerleşme hakkı kazanan aday, kesin kayıt işlemlerini yeniden yaptıracak.

Tercihte yükselme sonuçları ise 1 Eylül 2008'de açıklanacak. Sonuçlara göre 2-4 Eylül arasında kesin kayıtlar yapılacak.

(AA)

1.


Genel Açıklamalar

2.


Tercih İşlemleri
3.


Yerleştirme İşlemleri
3.1.


I. Yerleştirme İşlemi
3.2.

II. Yerleştirme İşlemi

3.3.


Tercihinde Yükselme İşlemi
3.4.


II. Yerleştirmeye Dâhil Olmayan Okullar
3.5.


Tercihinde Yükselmeden Sonra Boş Kalan Kontenjanlara Ön Kayıt Yolu ile Öğrenci Alınması
4.


Okullar ve Program/ Alan/ Dal Tanıtım Bilgileri
5.


Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
5.1.


İlköğretim Okul Müdürlüklerinin İşlem Basamakları
5.2.


Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin İşlem Basamakları
6.


Okulların Adaları ve Tercih Kodları

7.


Nakil İşlemleri

8.


Yerleştirme Esasları
9.


Yerleştirme Sonucunun Açıklanması
10.


Kayıtlarla İlgili Esaslar
11.


Kayıt-Kabul Komisyonunun Oluşumu ve Görevleri
12.


Mülâkat/Mülâkat ve Beden Yeterliliği Sınavı ile Öğrenci Alan Okulların Kayıtları
13.


Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liselerinin Denizcilik Alanına Alınacak Öğrencilere Uygulanacak Mülakat ve Beden Yeterliliği Sınav Esasları
14.


Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu İletişim Meslek Liseleri ve Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Eğlence Hizmetleri Alanı, Gazetecilik Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ile Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanlarına Alınacak Öğrencilere Uygulanacak Mülâkat Esasları

EKLER
Ek- 1 Tercih Ön Çalışma Formu
Ek- 2 Tercih Formu
(Açık İlköğretim Okulundan ve Yurt Dışından Başvuru Yapan Adaylar İçin)


Ek- 3 II. Yerleştirme İşlemi Talep Dilekçesi


Ek- 4 Tercihinde Yükselme İşlemi Talep Dilekçesi

Bu kılavuz, Bakanlık Makamı�nın 19.04.2006 tarih ve 5855 sayılı onayı ve eki �Merkezi Sistem Sınav Yönergesi� hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TERCİH ve YERLEŞTİRME ÜCRETİ
I. ve II. Yerleştirme ile Tercihinde Yükselme İşlemine talepte bulunacak aday her talep dönemi için okul aile birliğine makbuz karşılığında 5 (beş)YTL yatıracaktır..

TERCİHLERİN YAPILACAĞI YER
Aday, tercihlerini mezun olduğu ya da sınav başvurusunu yaptığı ilköğretim okulu müdürlüğünde yaptıracaktır.

____ İLETİŞİM BİLGİLERİ ____


Telefon:
Çağrı Merkezi
444 83 83
Halkla İlişkiler
0(312) 296 94 72 (9 hat)
Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı
0(312) 497 40 00 (santral)
Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı
0(312) 497 40 07�08
Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı
0(312) 424 03 61
0(312) 424 03 63
0(312) 424 03 65

Faks :
Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı
0(312) 499 42 04

İnt Adr:
http://www.meb.gov.tr
http://oges.meb.gov.tr


DİKKAT:
2008 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

____ İLETİŞİM BİLGİLERİ ____
Okul Bilgileri İçin

Resmî Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri için
Telefon: 0(312) 413 15 03-08
Faks: 0(312) 419 21 17
İnt Adr:http://www.ogm.meb.gov.tr

Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liseleri ile Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi için
Telefon: 0(312) 413 12 47
Faks: 0(312) 425 19 67
İnt Adr: http://etogm.meb.gov.tr

Anadolu Kız Teknik/ Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liseleri için
Telefon: 0(312) 413 18 52
Faks: 0(312) 418 84 06
İnt Adr: http://ktogm.meb.gov.tr

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu İletişim Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri için
Telefon: 0(312) 417 50 70/42 03-42 11
Faks: 0(312) 418 42 69
İnt Adr: http://ttogm.meb.gov.tr

Anadolu Öğretmen Liseleri için
Telefon: 0(312) 417 50 70/41 70
Faks: 0(312) 425 30 94
İnt Adr: http://oyegm.meb.gov.tr

Anadolu İmam-Hatip Liseleri için
Telefon: 0(312) 413 35 19
Faks: 0(312) 223 85 76
İnt Adr: http://dogm.meb.gov.tr

Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Meslek Liseleri için
Telefon: 0(312) 413 37 95
Faks: 0(312) 222 63 71
İnt Adr: http://sdb.meb.gov.tr

Özel Okullar için
Telefon: 0(312) 413 34 36
Faks: 0(312) 212 24 61
İnt Adr: http://ookgm.meb.gov.tr

İlgili Diğer Bağlantılar

Hiç yorum yok:Bugün yapılan 2008 SBS 6. Sınıflar Soru ve Cevaplarını Yukarıdan indirebilirsiniz.
Lütfen aşağıdaki anketi sedece bugün 2008 SBS Sınavına giren 6. sınıflar doldursun.